18 Lipca 2020

Informacja dla organizatorów imprez sportowych, Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów Z DNIA 17.07.2020 R.

Informacja dla organizatorów imprez sportowych, Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów Z DNIA 17.07.2020 R.

Powstał Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W Projekcie Rozporządzenia czytamy między innymi :
"w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 300 uczestników, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia:

  1. a) na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
  2. b) na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi – bez udziału publiczności;

3)     na basenach zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności;”, 

Oznacza to, że w zawodach sportowych będzie mogło uczestniczyć do 300 zawodników.
Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 21 lipca 2020 roku.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii