18 Listopada 2021

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kolarskiego

 

Konkurs na Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kolarskiego

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi i wdrożeniem programu naprawczego,

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

DYREKTORA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO.

 

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko, winni spełniać następujące wymagania:

informacje: konkurs_na_stanowisko_dyrektora_s.pdf