04 Grudnia 2017

Pismo do MSiT o prolongatę terminu z dnia 30.11.2017

Pismo do MSiT o prolongatę terminu z dnia 30.11.2017

 

                                      W dniu 30.11.2017 Polski Związek Kolarski zwórcił się do Dyrektora Departamentu Sporty Wyczynowego MSiT z prośbą oprzedłużenie terminu złożenia rozliczeń częściowych za II półrocze 2017 roku do dnia 08.12.2017. 

 

 

 

1 strona pisma

2 strona pisma