20 Listopada 2018

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

Szanowni Delegaci,

W związku z przedłużającym się badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta  Nadzwyczajne Sprawozdawczo – Wyborczo Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego nie odbędzie się w wyznaczonym terminie. O nowym terminie poinformujemy po zakończeniu badania.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego