23 Czerwca 2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY DOTYCZĄCY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2019 W KOLARSTWIE BMX RACING

Zgodnie z komunikatem organizacyjnym głównego organizatora OOM Lubuska 2019

http://www.oom2019.zgora.pl/pliki_uzytkownika/pliki_do_pobrania/KOMUNIKAT_XXV_OOM_Lubuskie_2019.06.04.pdf  

uprzejmie informujemy, iż:

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów) listy meldunkowej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej:

  www.oom2019.zgora.pl 

Formularz zgłoszeniowy i lista meldunkowa:

http://www.oom2019.zgora.pl/pliki_uzytkownika/pliki_do_pobrania/OOM_Lubuskie_2019_zgloszenie_lista_meldunkowa.xls

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:

http://www.oom2019.zgora.pl/pliki_uzytkownika/pliki_do_pobrania/LUBUSKIE_ZGODY%20PRZETWARZANIE%20DANYCH_OOM%202019.pdf

 

Zgłoszenia poszczególnych województw do Finałów XXV OOM w sportach letnich – Lubuskie 2019 dokonują właściwe Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Sportowe, na druku udostępnionym przez organizatora. 

W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu i dokładny adres, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń. Uczniowskie kluby sportowe powinny wpisać skrót „UKS”, o ile nie ma go w zarejestrowanej nazwie klubu. Druki zgłoszeń są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej XXV OOM – Lubuskie 2019: http://www.oom2019.zgora.pl/

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń, przesyłają w terminie do 10 dni przed zawodami wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia@lfs.zgora.pl oraz do bezpośredniego organizatora zawodów Łukasz Hendel: tel.880159687; lukasz.hendel@gmail.com  lub  Grzegorz Rogula: tel. 698 643 830; e-mail: mosir@nowasol.pl

Wersje papierowe zgłoszeń podpisane przez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe należy niezwłocznie przesłać na adres głównego organizatora Finałów XXV OOM w sportach letnich – Lubuskie 2019: Lubuska Federacja Sportu, ul. Drzonków - Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra.