08 Września 2020

Spotkanie w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Spotkanie w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w Biurze Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa dla uczestników wyścigów kolarskich w Polsce oraz o zasadach ich organizacji.  W rozmowach wzięli udział Dyrektor Biura Ruchu Drogowego insp. Piotr Owsiewski, Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego mł. insp. Robert Koźlak, Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Krzysztof Golwiej oraz Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Lucjusz Wasielewski,

Za możliwość odbycia spotkania dziękujemy Generalnemu Inspektorowi Policji Panu Generałowi Jarosławowi Szymczykowi.