20 Maja 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego w dniu 21 czerwca 2021 /poniedziałek/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego w dniu 21 czerwca 2021 /poniedziałek/

Szanowni Państwo, 

 

W dniu 17 maja 2021 roku na posiedzeniu, Zarząd  PZKol. podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego na dzień 21 czerwca 2021 w Pruszkowie (na torze kolarskim) o godzinie 15.00 w pierwszym terminie i o godzinie 15.15 w drugim terminie.

 

Poniżej załaczniki:

1. Zaproszenie dla Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego

2. Uchwała Zarządu PZKol. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZKol. na dzień 21.06.2021

3. Projekt Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZKol. w dniu 21.06.2021

4. pismo z obecnego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu