08 Lipca 2021

Komunikat PZKol ws XXVII OOM w kolarstwie szosowym

Komunikat PZKol ws XXVII OOM w kolarstwie szosowym

Polski Związek Kolarski, Wielkopolski Związek Kolarski oraz MGLKS "Błękitni” Koziegłowy jako bezpośredni organizator Finałów OOM w kolarstwie szosowym, informują iż w 2021 roku zostaje zaproponowany następujący sposób refundacji kosztów udziału zawodników i trenerów:

- zgłoszenia do zawodów dokonują macierzyste kluby,

- kluby dokonują u organizatora zawodów wpłaty zaliczek na poczet kosztów pobytu swoich ekip,

- w przypadku dofinansowania organizacji finałów OOM w kolarstwie przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
  Narodowego i Sportu, organizator zwróci pobrane kwoty zaliczki refundując udział w zawodach uczestnikom według
  zapisu w „Regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej” w kolarstwie na 2021 rok.

"Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez macierzyste kluby, posiadający licencje - "legitymacje
 kolarskie", a także muszą:

  • legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna),
  • być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,
  • posiadać aktualne orzeczeniem lekarskie o braku przeciwskazań do szkolenia."

 

"Łączna liczba uczestników zawodów finałowych OOM-MPJmł z refundacją kosztów udziału wynosi:

 Szosa – jazda indywidualna i start wspólny                                                                                               

                        160 zawodniczek i zawodników,

                          45 trenerów,

                          12 sędziów ,

                            1 delegat PZKol.