27 Września 2021

KURSY DLA SZKOLENIOWCÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

Organizatorem kursów jest Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie wspólnie z  Polskim Związkiem Kolarskim.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu ,wniosek na kurs (formularz zgłoszeniowy na stronie WSKFiT ) oraz niezbędne załączniki  podane są na stronach:  W. S .K .F. i T i P.Z. Kol. Szkolenie odbywać się będzie w systemie weekendowym .Zasady odbycia praktyki ustalone będą z prowadzącym specjalizację. Terminy zjazdów ustalone będą na pierwszym spotkaniu z kursantami. Odpłatność za szkolenie : instruktor 1400 zł., trener II kl. – 2100zł. , trener kl. I -2500zł. Trener kl. Mistrzowskiej 3000,0 zł. Wszelkich informacji dot. kursów udziela p. Zbigniew Barcikowski tel. komórkowy +48 606 249 120  lub elektronicznie:  z.barcikowski@lubicz.pl czytaj więcej: KOMUNIKAT

Załączniki:

wniosek na kurs 2021

oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

sprawozdanie_z_praktyki.pdf