15 Września 2022

KURSY DLA SZKOLENIOWCÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

 

Organizatorem kursów jest Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie wspólnie z  Polskim Związkiem Kolarskim.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu. Wniosek na kurs oraz niezbędne załączniki  podane są na stronach:  W. S .K .F. i T oraz  PZKol. Szkolenie odbywać się będzie w systemie weekendowym.Z asady odbycia praktyki ustalone będą z prowadzącym specjalizację. Terminy zjazdów ustalone będą na pierwszym spotkaniu z kursantami. Odpłatność za szkolenie : instruktor 1600 zł., trener II kl. – 2300zł. , trener kl. I -2900zł. Trener kl. Mistrzowskiej 3000,0 zł. Wszelkich informacji dot. kursów udziela p. Zbigniew Barcikowski tel. komórkowy +48 606 249 120  lub elektronicznie:  z.barcikowski@lubicz.pl

więcej informacji:

komunikat_kursy_szkoleniowe_pzkol.pdf

wniosek_na_kurs.docx

sprawozdanie_z_praktyki.pdf

oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf