04 Listopada 2022

wnioski o podział punktów we współzawodnictwie SSM.

 

Przypominamy Państwu, że do dnia 30 listopada możecie Państwo składać wnioski o podział punktów we współzawodnictwie SSM.

Podział następuje po złożeniu wniosku przez klub zgodnie z częścią A regulaminu: https://ssm.insp.waw.pl/file/3270

  • 5.12. W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem przekazującym, a klubem przejmującym zawodnika. Klub przekazujący ma prawo do ww. części punktów zdobytych przez zawodnika w okresie maksymalnie 2 lat od daty zmiany barw klubowych, których zasady określa regulamin właściwego pzs. Podział punktów jest dokonywany po zweryfikowaniu wyników zawodów przez polski związek sportowy. 
  • 5.13. W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 2 lat, zawodnik zmieniał barwy klubowe więcej niż jeden raz, prawo do części punktów przysługuje klubowi macierzystemu (50%). Pozostałe punkty zdobyte przez zawodnika dzielone są proporcjonalnie pomiędzy pozostałe kluby, reprezentowane w tym okresie przez zawodnika.

 

Wniosek powinien być wysłany na adres biuro@pzkol.pl.

Prosimy o przesyłanie wniosków tylko na ten adres oraz o zaprzestanie wysyłania wniosków bezpośrednio do Instytutu Sportu.