14 Listopada 2022

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kolarskiego

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kolarskiego

 Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko DYREKTORA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO.

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Sportowego” w terminie do 29.11.2022 na adres korespondencji: Polski Związek Kolarski, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków lub na adres email: c.jedlinski@pzkol.pl

 

 

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko, winni spełniać wymagania zawarte w poniższym ogłoszeniu:

konkurs na stanowisko DYREKTORA SPORTOWEGO PZKOL