17 Lutego 2023

KONKURS NA STANOWISKO TRENERA KADRY NARODOWEJ PZKOL W KATEGORII JUNIORKA MŁODSZA I JUNIOR MLODSZY MTB

KONKURS NA STANOWISKO TRENERA KADRY NARODOWEJ PZKOL W KATEGORII JUNIORKA MŁODSZA I JUNIOR MLODSZY MTB

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego na mocy uchwały nr 07/02/2023 z dnia 16 lutego 2023 ogłasza konkurs na stanowiska trenera kadry narodowej Polskiego Związku Kolarskiego w kategorii Juniorka Młodsza i Junior Młodszy MTB.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na selekcjonera/trenera Kadry Narodowej juniora młodszego MTB” w terminie do 22.02.2023 r. na adres: Polski Związek Kolarski ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (w przypadku przesłania dokumentów pocztą lub kurierem wymagana data wpływu wniosku do Sekretariatu PZKol - 22.02.2023r.) lub elektronicznie na adres email: biuro@pzkol.pl

Wyniki konkursu ogłoszone będą 24.02.2023 roku.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY I ZAKRES KOMPETENCJI