24 Maja 2023

PRZETARG NA DOSTAWĘ STROJÓW SPORTOWYCH DLA KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

PRZETARG NA DOSTAWĘ STROJÓW SPORTOWYCH DLA KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

Polski Związek Kolarski informuje o przetargu na dostawę strojów sportowych dla kadry narodowej PZKol. Organizatorem przetargu jest Wielkopolski Związek Kolarski.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r. godz. 15:00 pod adresem

Wielkopolski Związek Kolarski

Wał Matejki 2

62-800 Kalisz

 

Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest Dyr. Sportowy PZKol Marek Rutkiewicz tel. kom. 504 194 484, mail: m.rutkiewicz@pzkol.pl.

 

Szczegóły na stronie: http://www.wzkol.pl/index.php?id=578