23 Października 2023

Schemat organizacyjny kadr narodowych PZKol

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji z Zespołem Metodycznym Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego podjął decyzję o zmianie organizacyjnej w ramach niektórych grup Kadry Narodowej, tj. połączenia i rozłączenia niektórych grup szkoleniowych. 
 
Przygotowania w ramach Kadry Narodowej finansowane są ze środków publicznych i prowadzone w ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu w zakresie organizacji oraz powoływania trenerów i zawierania umów.
 
Zmiana organizacyjna skutkuje ogłoszeniem konkursów na stanowiska trenerów i selekcjonerów kadr narodowych w grupach szkolenia MTB oraz w kobiecych grupach szosowych według nowego schematu funkcjonowania tych grup.
 
Poniżej przedstawiamy aktualną organizację kadr narodowych.
 
 Schemat organizacyjny kadr narodowych