08 Kwietnia 2024

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL 21 CZERWCA 2024 ROKU

 

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego na dzień 21 czerwca 2024 w Płocku (Hotel Czardasz, ul. Dobrzyńska 62B, 09-400 Płock) o godzinie 17.30 w pierwszym terminie i o godzinie 18.00 w drugim terminie.

Zarząd proponuje poniższy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie gości
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowej, Uchwał i Wniosków,
  2. Wyborczo-Skrutacyjnej
 6. Stwierdzenie przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną prawomocności obrad
 7. Zaległe sprawozdania finansowe PZKol
 8. Wybory uzupełniające do władz PZKol
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków
 10. Zakończenie obrad