23 Kwietnia 2024

Komunikat ws. postępu prac nad zaległymi sprawozdaniami finansowymi PZKol

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego informuję, że podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 i o przekazaniu go do badania przez biegłego rewidenta. Sporządzenie sprawozdań finansowych za wszystkie poprzednie lata to jedna z nadrzędnych spraw realizowanych przez obecny zarząd, czego nie zrealizowały poprzednie zarządy, a były do tego zobligowane.
 
Przed kilkoma miesiącami Zarząd PZKol podjął decyzję o całkowitym resecie prac i zaksięgowaniu wszystkich dokumentów finansowych z roku 2017 ponownie. Żaden Zarząd PZKol w ostatnich 7 latach tego rodzaju pracy nie wykonał, a przygotowanie sprawozdania finansowego za 2017 było kluczowe do zrobienia kroku naprzód w transparentności i działaniu w oparciu o stanowione prawo, na czym od początku nam zależało. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 stanowi najtrudniejszą część realizacji sprawozdań za poprzednie lata ze względu na liczbę dokumentów i liczbę realizowanych działań.
 
W wyniku prac skompletowano wyciągi bankowe kilkunastu rachunków bankowych prowadzonych dla Polskiego Związku Kolarskiego w 2017 roku, odzyskano zagubione faktury na kwotę ok. 800 000 zł, skompletowano od nowa dokumentację finansową obiektu toru kolarskiego oraz zaksięgowano płace.
 
W trakcie prac wykryto wiele braków i uporządkowano dokumentację, która była przewożona w ostatnich 7 latach pomiędzy różnymi instytucjami i biurami księgowymi, przez co utraciła pierwotny porządek.
Wielomiesięczna praca kilku osób zakończyła się przygotowaniem sprawozdania finansowego za rok 2017 w wersji wstępnej, którą Zarząd PZKol przyjął i skierował do badania. Zarząd PZKol czeka na wskazanie biegłego rewidenta przez Komisję Rewizyjną PZKol celem podpisania umowy na badanie i rozpoczęcia badania.