22 Maja 2024

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL 21 CZERWCA 2024 ROKU - MATERIAŁY

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego na dzień 21 czerwca 2024 w Płocku (Hotel Czardasz, ul. Dobrzyńska 62B, 09-400 Płock) o godzinie 17.30 w pierwszym terminie i o godzinie 18.00 w drugim terminie.

Zarząd proponuje poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji:
  a. Mandatowej, Uchwał i Wniosków,
  b. Wyborczo-Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną prawomocności obrad.
7. Zaległe sprawozdania finansowe PZKol.
8. Wybory uzupełniające do władz PZKol.
9. Rozpatrzenie projektu zmiany Statutu Związku i podjęcie w tej sprawie uchwały.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad.

Materiały:

2024-05-20 - Zarząd PZKol - 1-05-2024 - uchwała zarządu o NWZD

2024-05-20 - Zarząd PZKol - 1-05-2024 - uchwała zarządu o NWZD 2024 - projekt regulaminu

2024-05-20 - Zarząd PZKol - 2-05-2024 - uchwała Zarządu ws przedłożenia projektu zmiany statutu PZKol

2024-05-15 - PZKol - projekt zmiany statutu