06 Grudnia 2019

Ogłoszenie o konkursie

Polski Związek Kolarski ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. kolarstwa.

Osoby zainteresowane mogą składać oferty  do dnia 12.12.2019 do godz. 15.00  w siedzibie PZKol. w Pruszkowie, ul. Andrzeja 1.  ( decyduje  data wpływu do siedziby PZKol.) 

Miejsce pracy:  biuro  Polskiego Związku Kolarskiego w Pruszkowie, ul. Andrzeja 1

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 13.12.2019 roku o godz. 10.15.

do pobrania: OGŁOSZENIE