Giant - Liv O.k.s. "warmia I Mazury"

Drużyna PZKol/RZKol
Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski
Mickiewicza 17/3, 10-508 Olsztyn
Szosa | Przełaj