Kks Ciechanów

Drużyna PZKol/RZKol
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski
3 Maja 7, 06-400 Ciechanów
Stanisław Grabowski (tel. 501344928)
stah@onet.pl
501344928
Szosa | Tor