XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów "Niemen"

2018-07-25 - 2018-07-29
pl Grodno(BLR) - Alitus(LIT) -Sokółka - Białystok
Inne Wyścigi
Podlaski Okręgowy Związek Kolarski
ul. Jana III Sobieskiego 24, 15-014 Białystok
Oddział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Miasta Grodna, Plac Lenina 2/1, 220024 Grodno
Szosa
Podlaski Regionalny Związek Kolarski
Junior