14 Lipca 2021

VISEGRAD 4 BIKE RACE 2023-2026

VISEGRAD 4 BIKE RACE   2023-2026

Polski Zwiazek Kolarski informuje, ze w dniu 08 lipca 2021 roku w Budapeszcie została podpisana pomiędzy krajami grupy Wyszehradzkiej – Słowacji, Polski, Węgier i Czech Umowa Współpracy  organizacji Visegrad 4 Bicycle race na lata 2023-2026.

Polskę reprezentował Prezes Polskiego Związku Kolarskiego – Pan Krzysztof Golwiej, Czechy – Prezes Czeskiego Związku Kolarskiego Pan Peter Marek, Słowacji – Pan Peter Privara, Węgry – Prezes firmy MERGE -  Zsolt TÖRZSÖK.

Wyścig, przebiegający właśnie przez te cztery państwa – Węgry, Słowację, Czechy i Polskę, ma nawiązywać po części do legendarnego Wyścigu Pokoju i rozpowszechnić ideę współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej. Wyścigi będą wpisane do kalendarza wyścigów UCI (Międzynarodowej Federacji Kolarskiej) w  kategorii UCI 1.2 ME.

Każdego roku każdy kraj musi zorganizować jednodniowy wyścig. Kraj, który w danym roku przewodzi w IV Grupie Wyszehradzkiej, zorganizuje pierwszy lub ostatni etap. 

Tego samego dnia odbyła się prezentacja koszulek: lidera wyścigu oraz liderów każdego państwa.