13 Września 2023

Podział punktów w SSM

Podział punktów w SSM

Polski Związek Kolarski przypomina, że w przypadku zawodników zmieniających barwy klubowe klub przejmujący może wystąpić z wnioskiem do PZKol o podział punktów zgodnie z częścią A regulaminu SSM. 

Wyciąg z regulaminu:

5.13. W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem przekazującym, a klubem przejmującym zawodnika. Klub przekazujący ma prawo do ww. części punktów zdobytych przez zawodnika w okresie maksymalnie 2 lat od daty zmiany barw klubowych, których zasady określa regulamin właściwego pzs. Podział punktów jest dokonywany po zweryfikowaniu wyników zawodów przez polski związek sportowy.

5.14. W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 2 lat, zawodnik zmieniał barwy klubowe więcej niż jeden raz, prawo do części punktów przysługuje klubowi macierzystemu (50%). Pozostałe punkty zdobyte przez zawodnika dzielone są proporcjonalnie pomiędzy pozostałe kluby, reprezentowane w tym okresie przez zawodnika.

Wnioski o podział punktów należy składać w formie pisemnej do 30 września 2023 na adres biuro@pzkol.pl.